Firma Solvez

Äntligen har registreringarna med patent- och registersyrelsen (i huvudsak handelsregistret) gått igenom och nu är allt officiellt, firma Solvez är igång! Detaljer står att läsa i patent- och registerstyrelsens samt skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem.

Leave a Comment