Försök att lura Andelsbankens kunder – Nya Åland

Flera av Andelsbankens kunde rhar utsatts för så kallad phising. Det innebär att falska e-postmeddelanden skickats där man vill att kunderna uppger sina nättjänstkoder. Ämnesraden i mejlen har varit till exempel ”OP-Pohjola Group Internet Service”. Undertecknare uppges vara Security OP-Pohjola Group och meddelandet är skrivet på engelska.

Nya Åland – Nyheter.

1 Response to "Försök att lura Andelsbankens kunder – Nya Åland"

  • John says:
Leave a Comment