Nu finns vi på Facebook

Vi har integrerat några funktioner på hemsidan med Facebook och fört över tidigare blogginlägg. I framtiden kommer vi även att hålla med nyheter rörande datorer, mobiltelefoner och annat som kan vara nyttigt.

Gå gärna med i gruppen om du är FB-användare, enklast gör du det genom att gå till Solvez-sidan på FB och klicka ”Gilla”.

På försök har vi även satt in Twitter men den tjänsten används sparsamt för tillfället.

Leave a Comment