Sofistikerat datavirus attackerar Iran

Ett FN-organ varnar medlemsländerna för ett extremt sofistikerat datavirus. Skadeprogrammet Flame hann härja i flera års tid i Mellanöstern innan experter upptäckte det.

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/05/30/sofistikerat-datavirus-attackerar-iran

Leave a Comment